I lagkamp teller de store scorene relativt mye mer enn i parturnering. I par er ekstrastikkene (overstikk) viktigere. Her er syd i 4 spar og får hjerter konge ut fulgt av hjerter dame i andre stikk. Så kommer kløverskift. Hvordan spiller du?

Spørsmålet er ikke nok, du må vite om det er par eller lag også. I par er det opplagt å stikke med kløver dame og ta sparfinesse. Hvis den lykkes gås over til nord i ruter for å ta nok en sparfinesse. Om spar sitter 3-2 med kongen i saks får syd maks, elleve stikk. Men denne spilleføringen kan bli feil i lagkamp (eller robber) hvor det handler mest om å sikre kontrakten.

For spilles slik kan bli bet i 4 spar som kunne vært vunnet, om det sitter slik:

Spar til damen stikkes av kongen, og øst må få ett stikk til i trumf – en bet. I par må du nok finne deg i det. I lag derimot, bør det ofte spilles så safe som mulig. Derfor spar ess først!

Det tar med seg akkurat denne sitsen, og nå blir det ti stikk. Hvis kongen ikke kommer på spilles nord inn, så spar mot hånden. Hvis øst har kongen dobbel eller tredje får han for den, men det bir ti stikk. Hvis øst har K109x må du spille bordet inn to ganger for å spille to ganger opp mot syd etter å ha tatt for esset først, men det blir ti stikk.

Og om vest har kongen fjerde i spar må han få to sparstikk uansett hva du gjør.

Her kan du lese mer om bridge.