- Vi er bekymret for skolene som har smitte nå

foto