Fem havørner drept av vindturbiner i Fosen vind-anlegg

foto