Frp vil hastebehandle forslag om å oppheve skjenkeforbudet

foto