Utested inviterte til «lock down-party» - studenter reagerer

foto