Klokken 01 Valglokaler på østkysten er stengt, valgdagsmålinger kommer og resultatene begynner å tikke inn. Det mest spennende her er Florida, den største vippestaten av dem alle med 29 valgmannsstemmer. Hvis ikke Trump vinner her, ligger han dårlig an. Kentucky og Indiana kommer også, men er ikke spennende - hvis ikke Trump uventet skulle tape der. Hvis Trump tar Virginia er det urovekkende for demokratene.

Klokken 01.30 stenger valglokalene i de viktige og folkerike vippestatene som Ohio og North Carolina. Trump har lenge ledet i Ohio, mens Clinton har hatt et visst overtak i North Carolina. New Hampshire er også ferdig, en liten, men viktig stat. Dette er alle stater Trump helst skal ha for å kunne vinne.

Klokken 02 Lokalene stenges i stater som Texas, New Jersey og Pennsylvania. Her er det mest spenning knyttet til den store vippestaten Pennsylvania der meningsmålingene har vært tett, men Clinton har hatt en viss ledelse.

Klokken 03 Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan og New Mexico har avsluttet valget og valgdagsmålinger offentliggjøres. Her har det vært mest spenning knyttet til Nevada der Clinton har ledet.

Klokken 04: Iowa og Utah stenger.

I presidentvalget i 2008 ble vinneren utropt klokken 05 norsk tid og i 2012 en halv time senere.

(Kilde: The Independent)