Ø/V åpnet med 1 grand (15-17). Syd doblet, og vest sa 2 ruter – naturlig, typisk femkorts farge. Etter hvert ble syd spillefører i 4 hjerter. Vest spilte ut ruter knekt. Øst stakk over og tok to store ruter til, den siste stjålet av syd.

Normalt er nords hjerter inntak til nord, og da vil E-K i spar kunne innkasseres, ti enkle stikk (2+7+0+1). Men på hjerter ess kaster vest en spar, altså har øst trumftieren tredje fra start – intet inntak til nord i trumf. Slik så hele spillet ut:

Dette ser nesten umulig ut, Ø/V kan kaste spar og det blir to kløvertapere til slutt. Løsningen er faktisk å gi bort et stikk man ikke helt kan forutse må gis bort – et hjerterstikk! Øst har ikke flere ruter, så hvis han kan presses inn i trumf må han spille kløver eller spar. Det blir da en hjertertaper, men ingen kløvertaper! Spillefører skal på de store hjerterne følge fra topp fra nord og spille liten hjerter slik at øst kommer inn. Men øst kan avblokkere, da blir syd fortsatt inne!

Derfor var det et viktig poeng i tredje stikk; syd må trumfe med en høyere hjerter enn toeren! Da hjelper det ikke øst å avblokkere. Nord følger med syveren og nieren, og i tredje trumfrunde spilles syds toer, treeren fra nord. Da hjelper det ikke øst selv om han sitter igjen med fireren! Han kan ikke unngå å komme inn, og tilbakespillet gir spillefører ti stikk.

Her kan du lese mer om bridge.