Michaela gråt da katten Nilsen kom hjem med saksefelle rundt poten

foto