- Vi har rapportert inn problemet ved flere tilfeller uten at noe har blitt gjort

foto