Det er sjelden kost at en Venstre-politiker er med på å avgjøre paroler i 1. mai-toget.

Men det kunststykket har Moe klart – i alle fall indirekte – fordi han lanserte seg selv som ordførerkandidat i en sentrumskoalisjon, samtidig som han fortsetter dagens samarbeid med Rita Ottervik (Ap) og co. At han i tillegg slang på denne uttalelsen: - Fagbevegelsen har fått for mye makt, gjør saken enda enklere: Hovedparole nummer to i år blir «Rød-grønt uten Venstre».

Les også: - 16 år med Rita Ottervik og Ap er nok

- Aldri ønsket Venstre

LO har aldri ønsket Venstre inn i et styrende flertall.

- Venstre har svart på fagbevegelsens spørsmål før valg i 2007, 2011 og 2015, men de har aldri svart på en sånn måte at vi kan anbefale dem, sier John-Peder Denstad, LO-leder i Trondheim.

Han peker særlig på Venstres ønske om å konkurranseutsette.

- Vi ser også hvordan partiet svarte LO før sist stortingsvalg, i saken om adgang til å ansette folk på midlertidig basis. De vil heller ikke si nei til flere søndagsåpne butikker, sier Denstad.

Han mener dessuten Venstre ikke bidrar nok i kampen mot sosial dumping:

- De vil ikke forsvare ordningen med allmenngjøring, altså at man i bransjer hvor det er mye useriøsitet kan regulere for eksempel en minstelønn, uansett om de er organiserte eller ikke, forklarer Denstad.

- Det er et fagforeningsfiendtlig parti, slår han fast.

Les også: AUF vil vrake Venstre, men Erling Moe rikker seg ikke

- Helt urimelig

Moe mener det er helt urimelig å bli kalt fagforeningsfiendtlig.

- Nå har vi styrt på bakgrunn av Granåsen-erklæringen, som vi ikke har brutt på noen punkt. Jeg tror ikke at det er noe fagforeningsfiendtlig der, sier Moe.

foto
Erling Moe (V)

- Venstre har i hele vår historie vært tilhenger av et godt samarbeid med fagforeningen. Vi oppfant trepartssamarbeidet og sto for utbygging av trygdeordninger. Vi ønsker sterke fagforeninger, og ser på samarbeid med dem som veldig viktig for Trondheim kommune, sier Moe, og legger til:

- Konkurranseutsetting har vi skrinlagt i denne perioden, så nå er ikke det en del av vår politikk, sier Moe.

- Men det flertallet du håper å skape etter valget, vil være for konkurranseutsetting?

- Det er helt riktig. Vi ønsker større grad av konkurranse, sier Moe.

At LO nå bruker en av hovedparolene sine på han og Venstre, kommenterer han slik:

- Det viser at LO regner oss med som en viktig kraft og faktor i bypolitikken. Det er en artig inngang til påskeferien min, sier han.

foto
AUF-leder Gjermund Gorset i Trondheim er blant de som har forsøkt å fortelle Erling Moe (V) hvor skapet skal stå

Les også: - Vi er ikke interessert i denne typen samarbeid

Enstemmig vedtatt

Parolen handler om å tydeliggjøre skillelinjene i norsk politikk, sier Denstad.

- Det er sjelden at en Venstre-politiker er med på å avgjøre en av hovedparolene?

- Ja, indirekte kan man jo si det. Men det er flere grunner til at parolen kommer, også Ap's lefling med Venstre før stortingsvalget i fjor skapte sinne og frustrasjon i brede deler av bevegelsen, sier Denstad.

Nå jobber LO videre med trondheimsmanifestet fra 2015, der 43 krav skal innfris.

- Vi er i en god flyt, og venstresiden har innfridd 21 av kravene helt og åtte krav er delvis innfridd. Vi må opp i 80 prosent før neste valg dersom vi skal være fornøyde, sier Denstad.

- Er dere klare for fire nye år med Rita Ottervik?

- Hvem som sitter i maktposisjoner, skal jeg ikke si noe om. Men vi ønsker en rødgrønn kurs.

- SV går frem på meningsmålinger, Ap går tilbake?

- Det er bra hvis styrkeforhold internt mellom de rødgrønne partiene jevnes ut. Det kan være bra for en større åpenhet i politikken. Men Ap vil nok uansett være dominerende, sier Denstad.

foto
Fra 1. mai-arrangementet i Trondheim sentrum i fjor.

Flere paroler

Parole for dagen, er: «For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge»

Flere hovedparoler er: «Bekjemp antisemittisme og islam-hat», «Rød-grønt uten Venstre», «Erna: 111.000 arbeidsløse krever investeringer – ikke kutt», «2/3 pensjon av lønn fra 62 år» og «Nei til profitt på velferdstjenester».

Andre paroler er: «Reverser levealdersjustering, alleårsregel og indeksering», «Bevar søndag som felles fridag», og «Rekommunaliser kollektivtrafikk, renholdsverk, kino og havn».

Les også: Opoku med ultimatum til Ap