- Skandalene i Trondheim gir et momentum for et skifte

foto