Onsdag skrev Adresseavisen om hvordan Spektrum kjøpte et cateringselskap for 6,6 millioner kroner, for å komme seg ut av en avtalen. En ekspert mener avtalen har vært ulovlig siden den ble inngått i 2007. Nyheten kom kort tid etter at Spektrum ba om 90 millioner kroner mer fordi byggingen av ny storhall blir dyrere, og inntektene faller.

Leder av kontrollkomiteen Rolf Jarle Brøske (H) mener det er behov for en grundig redegjørelse etter sommerferien.

- Det har bygd seg opp en rekke kritiske spørsmål. De siste ukene er det blitt klart at byggeprosjektet har store overskridelser. Det siste er saken om serveringstjenesten der det fra kompetent hold sies at avtalen med cateringselskapet er ulovlig, sier Brøske.

Han mener det er behov for å få vite mer om styreleders vurdering av verdifastsettelsen av cateringselskapet, rådmannens rolle i beslutningsprosessen og om hvilket ansvar ordføreren har.

- Saken er ikke moden for en gransking, men vi ber om en redegjørelse, sier han.

Les bakgrunn: Om serveringsavtalen til Trondheim spektrum

- De har fullmakt

Rådmann Morten Wolden viser til finansdirektør Olaf Løberg, som ivaretar kommunens aksjeandel i Trondheim spektrum (77,9 prosent).

- Dagens styre har gjort en vurdering av risiko og landet på å kjøpe selskapet, noe de har fullmakt til å gjøre, uavhengig av eierne, sier Løberg om saken med Trondheim Catering.

Kommunen som klart største eier hadde dagens kommunaldirektør Elin Rognes Solbu i Spektrum-styret da avtalen med Trondheim Catering ble inngått i 2007. Solbu er på ferie og husker på stående fot ikke den aktuelle saken. Løberg vil ikke kommentere avtalen:

- Jeg kjenner ikke innholdet, men det er sannsynlig at Spektrum er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Vi har anbefalt at man håndtere alle saker som om man er omfattet av loven, sier Løberg.

foto
Finansdirektør Olaf Løberg

- Hva har dere som eier visst om kjøpet av cateringselskapet?

- Jeg ble orientert i en uformell samtale med styreleder i vinter om at de hadde kjøpt selskapet. Jeg ble ikke orientert om summen eller om bakgrunnen som kom frem i avisen, at det var en tvist. Det ble forklart at styret mente det var fornuftig å få hånd om hele verdikjeden.

- Så du fikk ikke vite at de ble truet med rettssak?

- Nei. Jeg synes det er helt greit at jeg ikke ble informert. Styrer bør generelt være forsiktige med å involvere eierne i for stor grad i rene forretningsavgjørelser. Ingenting tilsier at saken burde vært orientert om i eiermøte eller behandlet i generalforsamling.

- Hva gjør dere som største eier for å sikre at alt skjer på lovlig vis?

- Vi velger et kompetent styre. Det mener vi at vi gjorde på generalforsamlingen i april. Så kan jeg ikke si noe om kvaliteten på tidligere styrer, for jeg kjenner ikke til det, sier Løberg.

Les ogsp: - 90 mill. er mye penger. Det er overraskende stort

- Rot og uklarhet

foto
Ingrid Skjøtskift (H)

Opposisjonsleder Ingrid Skjøtskift (H) mener saken er nok et eksempel på rot og uklarhet rundt Spektrum.

- Det er bare dager siden det kom en ekstraregning på 90 millioner. Så ligger det også an til økonomisk trøbbel i cateringselskapet, som må tilføres penger i høst. Da er spørsmålet: Hvem skal betale? Rita Ottervik har presset hele saken gjennom, blant annet fordi hun mente økonomien var avklart. Er det skole eller eldreomsorg som skal svi for dette?

foto
Ottar Michelsen (SV)

Ottar Michelsen (SV) stemte også imot Spektrum i bystyret i fjor vår:

- Når det må betales millionbeløp for å unngå søksmål, forsterker det inntrykket av at Spektrum ikke har vært godt nok drevet. Det er selvfølgelig ekstra ille siden Spektrum har varslet at de har behov for å få tilført mer penger for å greie utbyggingen. Jeg er alvorlig bekymret for sluttregninga, skriver Michelsen i en sms.

foto
Ola Lund Renolen (MDG)

Ola Lund Renolen (MDG) kaller saken særdeles uheldig.

- Man blir betenkt. Det er gjort ting som i beste fall er klønete, og det virker som en dyr løsning å kjøpe seg ut av noe man har rotet seg inn i, sier Renolen.

Les også: Det må ryddes opp i byggeskandalen på Øya

- Merkelig

Både Rita Ottervik (Ap) og gruppeleder Sissel Trønsdal (Ap) er på ferie. Trønsdal henviser til Edvin Helland (Ap):

- Jeg har ikke hatt kjennskap til dette, så vi må undersøke nærmere hva som har foregått, sier Helland.

- Når fikk dere vite om dette?

- I dag da det kom i avisa, sier Helland.

foto
Edvin Helland (Ap)

Rita Ottervik (Ap) nevnte forhold rundt cateringselskapet i siste formannskap før sommeren, i forbindelse med at det ble orientert om at styret ber om 90 millioner mer fra eierne.

- Hvordan vurderer dere kjøpet av cateringselskap opp mot at man ber om 90 millioner ekstra?

- Det blir merkelig, så vi må se på dette. De inngåtte avtalene må selvsagt holdes, men lov om offentlige anskaffelser skal holdes, sier han.

Helland synes også 2007-avtalen høres merkelig ut, men legger til at man må følge avtalene man har inngått.

- Skjøtskift vil ha svar på hvor dere skal hente 90 millioner?

- Det blir verken skole eller eldreomsorg som skal svi, sier Helland.

Les også: - Omkamper er bortkastet energi

PS om habilitet:

Kontrollkomitéleder Brøske er ansatt i Sparebank1 SMN, som eier 5,6 prosent av Spektrum. En habilitetsvurdering viser at Brøskes tilknytning til Spektrum er «så perifer at det skal svært mye til for at han skal anses inhabil». Men kommuneadvokaten må vente på en eventuell konkret sak for å foreta en rettslig vurdering.

- Jeg vil be om en ny habilitetsvurdering hvis dette skulle ende med granskning, sier Brøske.

Les også: Ønsker seg NM-uka og Idrettsgallaen