Syd var i 3 grand, og vest spilte vennlig ut en liten spar. Med fire sparstikk er det åtte toppstikk, og om ruteren gir full uttelling kan elleve stikk vinnes. I parturnering må det satses på det. I lagkamp eller robber gjelder det mest om å sikre seg kontrakten.

Før man tar i mot slike gaver som dette utspillet må det tenkes. Hvis ruteren sitter skjevt må ett stikk avgis i fargen for å få nok stikk. Hvem som eventuelt har fire ruter vet ikke syd, men hvem er det farlig å slippe inn? Det er kløveren som er det sårbare punktet. Hvis øst får komme inn kan det fort gå galt:

Hvis øst får komme inn i ruter kan syds kløver gjennomspilles to ganger, og da går det galt. Øst spiller liten kløver til vests tier, kløver tilbake til esset og nok en kløver. Ø/V tar fire stikk i fargen. Sammen med ruterstikket gir det en bet. Dette kan unngås om syd innser at det er ufarlig å slippe inn vest i ruter. Da kan ikke Ø/V få mer enn tre kløverstikk (åtteren og nieren gjør at det er safe uansett)!

Hvis syd ser for seg skjev sits i ruter hvor vest kan slippes inn går det bra. Løsningen er å vinne med sparhonnør hos nord i stikk en og spille ruter derfra. Øst må legge liten, og da tar syd finessen med syveren! Vest vinner, men Ø/V kan kun ta tre kløverstikk – kontrakten er sikker.

Her kan du lese mer om bridge.