- Dette handler ikke om politikk, men om enkeltmennesker

foto