Landsmøtevedtakene i Venstre og KrF om at de ikke vil inn i noen ny samarbeidsavtale som sikrer Frp fortsatt regjeringsmakt gjør ikke inntrykk på partiledelsen i Frp.

– Vi har ikke brukt energi på å støte noen fra oss. Vi ønsker et fortsatt samarbeid med Høyre, KrF og Venstre, slik vi har gjort hele perioden, sier partileder Siv Jensen.

Hun minner om at invitasjonen til de to samarbeidspartiene for å tre inn i regjering har ligget åpen hele tiden.

Regjeringsmakt begeistrer

Til helgen samler Frp troppene til landsmøte på Gardermoen for å banke sammen partiets nye arbeidsprogram.

Men også for å feire snart fire år med regjeringsmakt.

- Vi kom inn uten noen erfaring i å styre landet. Det har vært en bratt læringskurv, men vi har vist oss selv som et meget styringsdyktig parti, fastslår Jensen.

- Mange er veldig stolte, Frp vil være i regjering. Valget mellom 40 år i opposisjon eller fire år i posisjon er lett, sier nestleder Solvik Olsen.

«Udemokratisk motvilje»

Men landsmøtevedtakene og den stadig sterkere uttalte motviljen fra Venstre og KrF mot Frp kan nå velte Frps videre regjeringsambisjoner.

Partileder Siv Jensen avviser at Frp har lagt en strategi for å holde det borgerlige laget samlet til høsten.

Hun mener det må være opp til velgerne å vise vei.

- Det siste store dokumentet vi laget sammen, Nasjonal Transportplan, viser at det er mulig å samarbeide for oss om saker som er viktige for velgere, men som vi er uenige om. Alle partier stiller til valg til høsten for å skaffe mest mulig oppmerksomhet for seg selv. Vi er mest opptatt av at velgerne skal få gjøre reelle politiske valg, så blir det opp til partiene om hvor konstruktivt de vil forvalte valgresultatet, sier Jensen.

- Vi registrerer at politikere fra andre partier er veldig opptatt av å si at de ikke vil samarbeide med oss fordi vi mener det ene eller det andre, selv om vi faktisk er enige i mye. Det er jo ikke slik demokrati fungerer. Jeg tror dette er en av grunnene til at folk blir lei og sitter hjemme, sier nestleder Per Sandberg.

foto
NYTT PROGRA: Nestleder Per Sandberg har ledet programarbeidet i Frp. Han varsler et et tydeligere parti. Foto: Braastad, Audun, NTB scanpix

Uenige om surrogati og flaskepant

Det er Sandberg som har ledet programarbeidet i partiet. Han forsikrer at det «ikke er noe i programmet som er laget for å imøtekomme noen andre partier».

- Noe av det som har preget norsk politikk de siste årene er at partiene ikke tør synliggjøre sine prinsipper og forskjeller. Frp er tydeligere enn noensinne, reklamerer Sandberg.

Partiet er ikke helt ferdigvurdert, landsmøte skal ta stilling til åtte dissenser.

Blant annet ønsker et flertall i landsstyret å forby rituell omskjæring av gutter, mens et mindretall vil fjerne denne formuleringen.

Dissenser er det også om surrogati, nedleggelse av Politidirektoratet, økt lagringstid av IP-adresser, dobbelt statsborgerskap og høyere flaskepant.

Nei til EU, ja til EØS

I tillegg kan regjeringspartiet snu om kommune-tvang. Et mindretall i landsstyret vil at kommunesammenslåing i alle tilfeller skal skje ved frivillighet. Resten av landsstyret mener det må være opp til Stortinget å vedta en «moderne og hensiktsmessig kommunestruktur».

Frp-landsmøte vil etter alt å dømme gjennomføre et utenrikspolitisk linjeskifte i partiet. For første gang slår Frp fast at det er et nei-parti.

I tillegg ventes landsmøtet å kreve at EØS-avtalen reforhandles på sentrale punkter.

- 80 prosent av vår eksport går til EU-området. Selv avtalen kan forbedres, er det ikke tema i Frp med en folkeavstemning, sier Jensen om det gryende EØS-opprøret i partiet.

Blir gjenvalgt

Spenning om valgene i Frp blir det ikke. Med mindre noe uforutsett skulle skje, eller Sandberg nok en gang skulle overraske, vil ledertroikaen bestå.

Partileder Siv Jensen er ikke på valg i år, mens valgkomiteen har innstilt på at begge hennes to nestledere, Ketil-Solvik-Olsen og Per Sandberg, fortsatt skal styre Frp-skuta sammen med Jensen.

Vil du ha ukas meninger fra Adresseavisen i innboksen? Abonner på vårt nyhetsbrev via denne lenken