Har forklart seg til politiet etter væpnet aksjon med politihelikopter