Mange ville ha ham inn på stortingslista da Giske trakk seg. Nå har Tore O. tatt valget