Lekket passord kan være årsak til hacking av Dagbladet

foto