- Om kraniet hadde vært tynnere kunne skaden vært dødelig

foto