– Jeg stolte på at NRK hadde gjort de rette vurderingene