Bygget om bygård på Møllenberg - søkte om lov flere år etterpå

foto