Hubro var ikke nok til å stoppe vindkraftutbygging

foto