– Jeg tenker på Odin og hva som kan ha skjedd med ham, minst 100 ganger hver dag

foto