Kommunen foreslår brøytekutt - Frp svarer med å kreve strødde bygater «til enhver tid»

foto