- Å si at smitten er ute av kontroll, er å gå for langt

foto