Partiet har blant annet foreslått at barn kan ha delt bosted og at det innføres meklingsplikt i saker der foreldrene ikke er enige om at barnet skal flytte. Ifølge Klassekampen tyder mye på at forslaget får gjennomslag når Stortingets familiekomité kommer med sin innstilling i saken 23. februar.

– Noen sier vi har gått for langt, og noen at vi ikke har gått langt nok. Da tror jeg vi har truffet rett for noe vi kan få gjennomslag for, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Partiet foreslår at foreldreansvaret ved fødsel gis automatisk til både mor og far, også når de ikke bor sammen. Varslingsfristen for flytting utvides for øvrig fra seks uker til tre måneder før flyttingen.

Både Arbeiderpartiets og Høyres representanter i familiekomiteen sier de støtter Hornes endringsforslag.