Her har det gått to store skred. Røde Kors advarer