I 2012 utlyste Trondheim kommune hjemler for etableringen av et nytt legesenter. Til de fire hjemlene var det 20 søkere, og Siv Enni Heiberg var en av dem som fikk jobben.

Skriftlig avtale

I 2013 inngikk hun en avtale med kommunen om å starte opp legesenteret, og hun tok på seg ansvaret med å signere leiekontrakt med Sirkus Shopping. I løpet av prosessen trakk de tre andre seg. Heiberg forteller at dette ikke er uvanlig i oppstarten av nye legesenter.

- Det er ikke uvanlig at noen faller fra i oppstarten av et nytt legesenter. Utgiftene er mange og inntektene ikke er store til å begynne med, sier fastlege Siv Heiberg.

I den skriftlige avtalen med Trondheim kommune sto det at dersom legene som var blitt oppnevnt falt fra, ville nye bli oppnevnt. Dette har aldri skjedd, og nå må legesenteret stenge om ikke kommunen kommer på banen.

Manglende respons

Samtidig som at Heiberg står i en økonomisk krise på sitt legesenter, fordi kommunen ikke lyser ut de tre stillingene, blir det opprettet nye hjemler på andre legesenter i byen. 12. oktober i fjor ba kommunen legekontor som var interessert i nye hjemler om å melde fra. Heiberg mente at hennes henvendelse om hjemlene, også via advokat, hadde ligget inne lenge, og var velkjent for kommunen. Hun svarte derfor ikke spesifikt på utlysningen i oktober. Dette førte til at kommunen ikke tildelte Leangen legesenter nye hjemler.

Merethe Mihle Hansen, leder ved enhet for legetjenester og smittevernarbeid har fulgt saken fra hjemlene først ble lyst ut.

Hun skriver i en e-post til Adresseavisen at «på grunn av manglende respons fra Heiberg har kommunen besluttet hvor nye hjemler for 2016 og 2017 skal legges» og at «enhetsleder tok kontakt via epost og telefon 18.12.15 uten å oppnå kontakt. Av hensyn til andre legesenter som hadde meldt sin interesse, samt framdrift i etableringen, så kommunen seg nødt til å ta en beslutning uten at søknad fra Heiberg var med.»

Føler seg forbigått

Til dette sier Siv Heiberg at hennes henvendelse om hjemlene, også via advokat, hadde ligget inne lenge, og var velkjent for kommunen. På spørsmål om hun mener den ble oversett svarer hun ja.

Kommunen på sin side anser å ha oppfylt sine forpliktelser overfor Heiberg, men sier at de igjen vil ta kontakt.

- Trondheim kommune vil nå på nytt ta kontakt med Siv Heiberg for å se på hvordan vi kan få flere leger ved Leangen legesenter. Men vi er her avhengig av en dialog med Heiberg for å kunne tilrettelegge best mulig for de legene som eventuelt selv kan tenke seg å etablere praksis på Leangen legesenter, skriver Mihle Hansen.

Pasientene fortviler

Mange av pasientene til Heiberg har engasjert seg i saken, og det har blitt sendt omkring 200 mailer til kommunen. I tillegg vil Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen stille kortspørsmål til ordføreren angående saken i bystyret 19. august.

En av dem som nå er redd for å miste fastlegen sin er Marit Sandberg. Hun har vært pasient hos Siv i mer enn to år.

- Dette er veldig trist, sier hun

- Siv er en helt super dame som har hjulpet mange mennesker. Hun ser og forstår pasientene sine, og hun stiller alltid opp. At hun og Elouise, som er den gladeste og fineste kontordamen, nå kan miste jobbene sine er helt forferdelig, legger hun til.

Sandberg forteller at hun selv har fått mye hjelp hos Heiberg, og er nå redd hun vil stå uten lege etter 1. august. Det er nemlig ikke mange alternativer. Sandberg vil ha en voksen, kvinnelig lege. Helsenorges nettsider viser at det er 12 ledige kvinnelige leger over 40 år i Trondheim. Til sammen har de i overkant av 450 ledige plasser.

- Jeg vet ikke om jeg blir tildelt en annen lege. Helst vil jeg følge Siv, og jeg håper hun flytter over til et annet legesenter. Gjør hun ikke det må jeg vel ut å lete, avslutter hun. Saken har tidligere vært omtalt i Bydelsavisa Strinda.

Trist: Marit Sandberg frykter nå hun kan miste sin fastlege. Foto: Frank Lervik