Forfatter og lokalhistoriker Astor Furseth har systematisk gjennomgått alle kjente historier om bjørne- og ulvedrap de siste fire hundre år, mange av dem har skjedd i Midt-Norge. Furseth mener han kan dokumentere 52 tilfeller der bjørn har drept mennesker og 11 dødsfall som ulven har stått bak, tre av disse er dokumentert, de øvrige sannsynliggjort. Dette står i skarp kontrast til rovdyrforskernes påstander om at disse rovdyrene ikke er farlige for mennesker og at det er dokumentert svært få dødsfall her i landet. - Jeg har med stor interesse lest det som er skrevet, og kan ikke se at forskerne har kilder for sine påstander, sier Furseth. Hans ferske bok «Drept av bjørn og ulv» vil trolig vekke oppsikt og få betydning i rovdyrdebatten. Furseth selv mener han har laget fagbok og ikke en debattbok. - Jeg håper likevel den kan bli grunnlag for debatt. Jeg har funnet et langt større antall rovdyrdrap enn det som har vært vanlig å regne med, likevel mener jeg at boka også viser at rovdyrene sjelden er farlige. Husk at vi for et par hundre år siden hadde en meget stor bestand av ulv og bjørn og at folk ferdes mye i utmarka.

LES OGSÅ: - Ikke gode nok bevis

400 år siden

Furseth har tatt utgangspunkt i folkelige fortellinger og sagn. - I den senere tid har sagn vært avfeid av historikere som uinteressante. Når jeg sjekker i kirkebøker og tingbører, finner jeg ofte at det meste stemmer. Det hender at det er lagt til detaljer som ligner vandrehistorier, men det svekker etter min mening ikke troverdigheten, tvert imot. Slike ting ble puttet inn i historien for å vise alvoret. I boka si har Furseth med rundt førti historier fra Midt-Norge. Soldaten Anders Solli fra Leksvik som ble drept av ulv i 1612 er kanskje den som er mest kjent fra før. Mange har ment at den er en oppdiktet historie, men Furseth mener at hendelsen sannsynligvis skjedde. Den verste rovdyrhistorien i hele boka er fra Halsa og Surnadal på Nordmøre der trolig én og samme bjørn drepte fire barn og én voksen person i løpet av ett år i 1775-76. I Meldal har Furseth funnet et tilfelle fra 1720 der en mann ble drept av ulver på vei hjem fra arbeid i gruva. Dette er et av de best dokumenterte dødsfall etter ulveangrep i hele boka.

Omtrent utryddet

At det er så godt som ingen rovdyrdrepte i det siste hundreåret, skyldes ganske enkelt at bjørnen og ulven har vært omtrent utryddet i denne perioden. - 1800-tallet tror jeg at jeg har god kontroll på, og jeg har brukbar oversikt også for 1700-tallet. Lenger bakover blir det vanskeligere å finne gode skriftlige kilder. Som et eksempel på at sagn og historier kan vise seg å stemme, forteller Furseth at det i Sogn og Fjordane verserte en historie om en gravid kvinne som på 1600-tallet ble drept av bjørn. Få festet lenger lit til historien eller visste hvor den skulle ha funnet sted. Furseth kom i kontakt med en 90-åring som mente han husket stedet og han ble med ut i villmarka. - Alt var gjengrodd, men vi skavet av lyng og mose og til slutt fant vi faktisk meislet inn i berget et dobbelt kors og en bjørneklo! Ingen ville ha brydd seg med å gjøre et slikt arbeid hvis det ikke lå en reell hendelse bak, mener Furseth.

(Artikkelen ble publisert i Ukeadressa 20. oktober 2005)

foto
foto