- Det er grunnleggende solidaritet mellom de ulike religiøse samfunnene i Norge

foto