Snørr, hoste og barnehage: - Det er en utfordrende vurdering

foto