foto
Foto: SCANPIX

- Vi ser en klar sammenheng mellom mildere vintre og lengre pollensesong, sier Hallvard Ramfjord, forsker ved NTNU.

I år kom det første pollenvarslet 8. februar, og det er forventet at sesongen varer til i slutten av august.

Starter tre uker tidligere

- Dette er en trend vi har sett i lengre tid. Det gjelder spesielt for or og hassel, der sesongen begynner nesten tre uker tidligere i forhold til på 90-tallet. Men den slutter til samme tid hvert år, så den blir lengre og lengre, sier Ramfjord.

De pollentypene som har størst betydning når det gjelder allergi er pollen fra or, hassel og bjørk, og utpå sommeren er det burot og samtlige gressarter.

Arvelig allergi

- Nå er jo blomstringen for or og hassel så godt som ferdig, så nå venter vi på bjørka som er forventet å blomstre i slutten av april, forteller Ramfjord.

- Kan man plutselig bli allergisk?

- Når man blir allergisk så kommer det brått på, ja. Det kan sammenliknes med et kar som fylles opp. Man får ikke symptomer før dette karet renner over. Allergi er også arvelig betinget, sier Ramfjord.

Hvis en av foreldrene dine er allergisk mot pollen har du omtrent 30 prosent sjanse for å bli allergisk selv. Hvis begge foreldrene dine er allergikere er sjansen 70 prosent.

Frukttrærne sliter

I følge Ivar Knai ved Nasjonalt Utdanningssenter er det ikke bare pollenallergikere som bør frykte klimaforandringene.

- Vi vet at gjennomsnittstemperaturen øker, og at det blir varmere og varmere, og dette fører til tildligere blomstring av frukttrær. Men insektene reagerer ikke på samme måte, og holder seg i dvale lenger.

Det har blitt observert flere år på rad at epletrær i Norge blomstrer, men at det er få eller ingen humler i trærne. Dermed kan frukttrærne få problemer med bestøvingen.

Ubalanse

- Konsekvensene av dette er jo at trærne ikke blir bestøvet, for til det trengs det insekter. Slik sett fører klimaendringene til ubalanse i naturen, og dette er et problem som vi kan forvente i tiden framover.

- Og hva vil skje da? - Naturen vil nok takle dette, og i løpet av noen tusen år vil dette utvikle seg og komme i balanse igjen. Men for menneskene er tusen år ganske lenge, og vil nok bli et problem.

Det spres mest pollen i varmt vær. I dag ventes det bare beskjeden pollenspredning fra or.

Sjekk værvarslet her.

foto
Foto: LEVIN NESTVOLD JR.
foto
Foto: KJELL A. OLSEN