- Det er en skandale at vi i verdens rikeste land ikke skal kunne gi god nok omsorg i den aller viktigste perioden i livet, sier Nylander, som er overlege ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet.

Den erfarne fødselslegen blir indignert på vegne av de fødende i Midt-Norge, som i Adresseavisen i går kunne lese om ytterligere nedskjæringer ved avdelingen på St. Olavs Hospital.

Påvirker fødselen

Nylander har gjennom mange år vært forkjemper for at samfunnet må legge til rette for vellykket amming. På den bakgrunn er hun lite begeistret over at de nybakte mødrene blir sendt hjem fra St. Olavs Hospital etter bare to dager, mot tidligere tre.

- Etter to døgn har ikke en førstegangsfødende engang fått melk. Det hadde vært greiere hvis vi i Norge hadde hatt et system utenfor sykehuset som sto klart til å ta imot dem som ble utskrevet, slik de har i mange andre land. Men helsestasjonene i dag er ikke bemannet til å ta seg av og følge opp en fersk mor, sier hun.

- Hvordan tror du usikkerheten i forhold til hvor fødselen skal skje påvirker gravide?

- Det er ikke tvil om at en fødsel påvirkes av hvorvidt mor kjenner seg trygg eller ikke. Å ikke vite på forhånd hvor fødselen skal skje, er langt fra optimalt, svarer Nylander.

Korridorpasienter

Ifølge jordmor ved St. Olavs og fylkesleder i Den norske jordmorforeningen i Sør-Trøndelag, Unn Dahlberg, er det allerede i dag for dårlig kapasitet på fødeavdelingen.

- Vi har allerede hatt korridorpasienter etter at syv senger ble lagt ned i sommer, forteller hun. Ifølge Dahlberg kamufleres gjerne korridorpasientene ved at to kvinner blir liggende sammen på en fødestue med et forheng imellom.

- Når Orkdal stenges i to måneder om sommeren, betyr det at vi får ca. 50 flere fødsler enn vi har i dag. Jeg regner med at vi da vil måtte ha overbelegg enda oftere. Jeg fatter ikke at klinikksjefen kan si at det ikke vil gå ut over kvaliteten nå vi nå reduserer kapasiteten på St. Olavs ytterligere, sier hun.

- For trangt

Seksjonsleder ved fødeavdelingen, Anne Lise Beversmark, deler Dahlbergs bekymring.

- Jeg frykter rett og slett for plassen i forhold til antallet fødsler. Om det blir nok fødestuer og nok hender som skal ta seg av de fødende, når elleve stillinger skal kuttes blant jordmødre og barnepleiere, sier seksjonslederen.

I gjennomsnitt skjer det ti forløsninger i løpet av et døgn på fødeavdelingen. Fødeavdelingen er imidlertid en akuttavdeling. Antallet fødsler per døgn har vært oppe i 25, og at 17 til 20 kvinner føder i løpet av ett døgn er ikke uvanlig.

- Jeg håper inderlig at kvinnene vil føle seg ivaretatt her, men de vil nok merke travelheten i avdelingen. Noen vil nok føle at de blir mye alene på fødestua, noe som kan gjøre dem mer utrygge, frykter Beversmark, som likevel ikke tror at et redusert tilbud vil bli medisinsk uforsvarlig.

- Det handler om tid til kommunikasjon og omsorg.

Ikke «mor-barn vennlig»

I motsetning til de fleste store sykehus i Norge, er St. Olavs i dag ikke godkjent som et såkalt «mor-barn vennlig»-sykehus. Denne sertifiseringen tildeles sykehus som innfrir en rekke krav om standard i forhold til amming og fødselsomsorg.

- Vi har ikke klart å oppgradere oss, og det er ganske ille, mener Unn Dahlberg.