Skjeggkrestrid om bolig i Trøndelag havner i Høyesterett

foto