Vegvesenet lanserer mulig ny løsning på kø-floken på Klett

foto