Frykter represalier - ville ikke forklare seg om Ila-skuddene