Overgrepstiltalt kulturprofil fra Trondheim erkjenner ikke noen av anklagene mot seg

foto