Han er en av seks som vil lede NTNUs to nye historiske institutt

foto