Antall tvangsinnleggelser halvert med denne behandlingen

foto