Derfor tror Diesen det er svært lite sannsynlig at Putin vil bruke atomvåpen

foto