Hindret vindkraftutbyggingen i Sørmarkfjellet

foto