Personlig rekruttert av Jair Bolsonaro til å styre Brasils fiskeripolitikk

foto