Får bistand fra Kripos og BMW for å finne årsaken til brannen