- Fylkeskommunen hindrer ungdom i å engasjere seg

foto