- Vi varsler nå Riksantikvaren om at politikerne ikke har fulgt den faglige tilrådningen vår. Det er prosedyren, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen.

Saken gjelder det såkalte «Midtbykvartalet», der E. C. Dahls eiendom AS som står som utbygger. Planen er å bygge ut 6400 kvadratmeter, 64 prosent mer enn det dagens plan fra 2013 legger opp til. Høyden er også økt fra maks fem til åtte etasjer. Kvartalet ligger ved trehusbebyggelsen, i Olav Tryggvasons gate mellom Nordre og Søndre gate.

Les bakrunn om saken her.

foto
Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

Varslet innsigelse

Fylkesrådmannen mente at de, som regional kulturminnemyndighet, har innsigelse når det gjelder byggehøyden:

«Dette gjelder både total høyde og fasadehøyde på Olav Tryggvasons gate 23. Planen fra 2013 er et kompromiss mellom verne- og utbyggingsinteresser og er å anse som en «smertegrense» for hva som tåles i forhold til den historiske trehusbebyggelsen. Denne trehusbebyggelsen er av nasjonal verneverdi og utgjør en viktig del av Trondheims identitet,» skriver rådmannen i sin konklusjon.

Småpartiene SV, KrF, Venstre og MDG kjempet imot, men de fire representantene ble nedstemt. Et forslag fra Ap fikk støtte fra Høyre, Frp og Sp, og de slår fast at fylkeskommunen ikke har innsigelse:

«Trøndelag fylkeskommune ser positivt på at det legges til rette for mer næringsareal og boliger i Midtbyen. Ved fortetting slik det legges opp til i denne planen må det imidlertid stilles krav til arkitektonisk utforming, slik at den nye bygningsmassen tilpasses eksisterende bygningsmasse, og ikke blir for dominerende i bybildet,» heter det i forslaget som gikk gjennom.

foto

- En viktig prinsippsak

Saken er prinsipielt viktig siden den påvirker fremtidig utvikling og verneholdninger i hele Midtbyen, mente fylkesrådmannen i sitt saksfremlegg.

- Hvis fylkeskommunen skal ta sin rolle som kulturminnemyndighet og innspillene fra Riksantikvaren på alvor, ser ikke fylkesrådmannen noen aktuelle alternative holdninger i saken, heter det i saksfremlegget, som altså ikke ble tatt til følge.

Selv om det er klare nasjonale og regionale mål om fortetting i byer, mener fylkesrådmannen at de samlede ulempene ved denne saken, er klart større enn fordelene. Riksantikvaren skal nå varsles siden politikerne ikke valgte å ta hensyn til de kulturfaglige rådene. Allerede er det kjent at byantikvaren i Trondheim er sterkt kritisk til bygget: «En ny diskusjon om høyder og bygninger, allerede 4 år etter arbeidet med å få til et godt kompromiss i forrige planprosess, er svært beklagelig,» skrev byantikvaren i et notat.

Aksepterer høyde

Jan Inge Kaspersen (Ap) kom med forslaget som fikk flertall:

- Vi i Ap har sett på planen, og vi ser at det er behov for fortetting i Trondheim. Vi ser at det kan jobbes videre med det estetiske og høyden, men vi vil ikke legge ned innsigelse, sa Kaspersen under møtet i fylkesutvalget onsdag ettermiddag.

foto
Jan Inge Kaspersen (Ap)

- Det er en kunst å ha fortetting uten å la det gå på bekostning av bybildet. Hvis dette kan ivaretas, er det til det beste. Vi aksepterer økt byggehøyde innenfor dette kvartalet, konkluderte Kaspersen.

Lill Harriet Sandaune (Frp) slo fast at dette var nok et sak der Frp og Ap er enige.

- Vi ønsker ingen innsigelse, vi vil legge til rette for boliger og næringsliv, sa hun.

- De grå var enige

foto
Tommy Reinås (MDG)

Tommy Reinås (MDG) var blant dem som støttet rådmannen:

- Det er veldig klart hvor viktig denne trehusbebyggelsen er for Trondheims særpreg og egenart. Men alle de grå partiene, hvor Ap og Frp er i samme boks, er enige om å tenke næringsliv, sier Reinås.

foto
Rakel S. Trondal (SV)

Rakel Trondal (SV) mer at man må forholde seg til planen som ble fremforhandlet i 2013.

- Hvordan kan bygging av åtte etasjer lett passe inn med to etasjer? Det er her i indrefilet av Trondheim det tydeligvis er interessant å bygge høyere, så vi ødelegger uttrykket, sa Trondal under møtet.

Elisabeth Paulsen (V) var hard i sin dom:

- Dette er rasering av Midtbyen vår, sa Venstre-politikeren.