Adresseavisens skrev tirsdag at Trondheim setter foten ned for en større boligutbygging i Klæbu.

Hensynet til nullvekst i biltrafikken inn til Trondheim ble brukt som ett av flere argumenter for hvorfor storesøster Trondheim overkjørte lillesøster Klæbu i denne saken.

- Det skurrer veldig: Nullvekstmål og Miljøpakken gjør at vi får stadige flere slike vedtak der man dreper vekstmuligheter, sier seniorrådgiver Anna Ceselie Brustad Moe i NHO Trøndelag.

Les også: - Hadde jeg vært lokalpolitiker, ville jeg tenkt meg grundig om

Melhus og Klæbu

Hun peker på at fylkespolitikere også har sagt et foreløpig nei til et boligfelt i Melhus, selv om situasjonen ikke er helt sammenlignbar.

- NHO støtter nullvekstmålet: Det er et mål i seg selv å få ned klimagassutslipp. Men når befolkningen legger om til elbiler, har man behov for å ta ned antallet kjørte kilometer? Vi trenger en større debatt om nullvekstmålet og hvilke praktiske konsekvenser det får for politikken - og næringslivet. Vi må utfordre dem på å høre mer på næringslivet, sier Moe.

Hun etterlyser en politisk debatt på sentralt nivå:

- Det har utviklet seg ulik politikk i de ulike byregionene rundt hvordan man tolker nullvekstmålet. Byvekstavtalene er litt som å gi bort penger til å kjøpe sjokolade, men ikke la noen spise den: Du får penger til å bygge vei, men du får ikke bruke den, sier Moe.

- Men det er flere forhold enn nullvekstmålet som spiller inn her, som skolekapasitet og intensjonsavtalen?

- Ja, og kommunestyret i Klæbu må ta en grundig debatt. Men dette er en sak som har versert siden 1970-tallet, og Klæbu-politikerne ønsker boligfeltet. Hvis nullvekstmålet blir avgjørende, er det ikke greit, sier hun.

Les mer: Åtte trønderkommuner positive til avtale om bilkutt

- Lokale saker

Statssekretær Anders Werp (H) i Samferdselsdepartementet sier avgjørelsene i Klæbu og Melhus er lokale saker som kommunene må svare for.

- Hva tenker du om kritikken fra NHO Trøndelag?

- Departementet har ikke innflytelse på lokale saker. Nullvekstmålet har vært uendret i mange år, det er ikke noe nytt. Så det er kommunen som må svare for dette, sier Werp.

Stortinget stadfestet nullvekstmålet ved behandling av Nasjonal transportplan (NTP) i fjor, en plan som gjelder for fire år. Da ble det også stadfestet at elbiler skal inkluderes i tellingene.

- Er det aktuelt å ta ut elbiler fra tellingene, slik NHO lokalt mener kan være fornuftig?

- Det er naturlig å ta en vurdering på det i forbindelse med neste behandling av NTP (altså om tre år, journ.anm.). Det er en enorm prosess der også kommuner er høringsinstanser. Jeg vet ikke hva NHO har ment om det tidligere, sier Werp.

- NHO lokalt frykter at nullvekstmålet er med på å legge vekstmuligheter rundt storbyene døde. Deler du bekymringen?

- Jeg konstaterer at regjeringen følger opp det som Stortinget har sagt om nullvekstmålet. Vi gjør dette for å tilrettelegge for god samfunnsutvikling, med massiv satsing på kollektiv, gange og sykle. Så ser vi at det kan praktiseres litt ulikt ut ifra lokale vurderinger, men det er opp til hver kommune, sier Werp.

- Kommunene argumenterer jo med føringer som kommer fra dere, og som de må forholde seg til?

- Ja, men det er like fullt kommunene som må svare for dette, sier Werp.

Les mer: Her er kravene fra trønderkommunene