- Vi forholder oss til det generelle trusselbilde. Det har vært angrep i andre land mot folk i uniform, spesielt politi og forsvar. Derfor tar vi terrorfaren på alvor, sier kaptein Haarstad.

Les også: Kaller inn 3000 HV-soldater

Spesiell opplæring

Det er trønderske HV-soldater med spesiell opplæring som har fått oppdraget med å beskytte militære mannskaper og installasjoner. De utvalgte HV-soldatene skal sørge for sikkerheten til amerikanske soldater og andre allierte under øvelsen og passe på at ikke uvedkommende tar seg inn på forbudt område.

- Vi er nå inne i den forberedende fasen til vinterøvelsen, med blant annet uttak av materiell fra forhåndslagrene. Men i begynnelsen av mars braket det løs med 15 000 deltakere fra 14 land, sier Haarstad.

Lokale HV-soldater

I tillegg til Norge og Nato deltar tretten nasjoner på øvelsen. Det kommer styrkebidrag fra Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Latvia, Nederland, Polen, Sverige, USA, Tyskland, Spania og Storbritannia. Bidragene kommer i form av sjø-, land-, luft- og spesialstyrker.

- Det er ordinære områdesoldater fra de lokale heimevernet som har fått oppdraget med å beskytte. Vi har de beste soldatene og de det gjelder har fått en ekstra runde med kursing og opplæring om det å være en militær vaktpost. Dette handler om hvordan vi skal forholde oss til denne jobben. Retten til selvforsvar styrer mye av dette, om du skal løse skudd eller ikke, sier Haarstad.

Les også: Trygghet i usikre tider

Beskytter styrkene

Haarstad understreker at ingen som deltar på selve øvelsen og kampene har tilgang på skarp ammo.

- Dette gjelder bare de soldatene som er merket bevæpnet vakt. De deltar ikke i krigsspillet. De har en jobb å gjøre med skarpt vakthold slik at de andre kan øve i fred.

Haarstad sier de skal greie å håndtere ulike situasjoner hvor det skulle dukke opp en eller flere uvedkommende som vil inn på våre områder.

- Vi er i stand til å gjøre noe i slike situasjoner. Det handler om styrkebeskyttelse av amerikanere og andre allierte og det utstyret som trekkes ut av fjellhallene.

Les også: Amerikansk militærlastebil i grøfta

- Vi kan slå fra oss

Mer enn halve HV-styrken i Midt-Norge, rundt 3000 soldater, er blitt kalt inn i forbindelse med den store vinterøvelsen Cold Response 2016. Men bare en liten del av disse er organisert i det skarpe vaktholdet. Disse er merket med armbindet "Armed guard".

- Det er viktig å ikke blande dette inn i en øvingssituasjon. Men i tilfelle det verst tenkelig skulle skje har vi muligheten til å slå fra oss.

Cold Response 2016 er en viktig øvelse som legger til rette for at soldater fra ulike nasjoner får øvd i et internasjonalt miljø. I tillegg til krevende værforhold får soldater fra ulike nasjoner øvd seg på å mestre felles språk og prosedyrer. På den måten vil både Norge og samarbeidslandene være enda bedre rustet til å stå sammen i en eventuell krisesituasjon.

foto
Lokale HV-soldater er utstyrt med skarpe skudd i forkant av øvelsen Cold Response. Foto: Leif Arne Holme
foto
Lokale HV-soldater er utrustet med skarpe våpen for å beskytte militære mannskaper og materiell på Rinnleiret i Levanger som skal være med på øvelsen Cold Response. - Det har vært angrep i andre land mot folk i uniform, spesielt politi og forsvar. Derfor tar vi terrorfaren på alvor, sier kaptein Haarstad. Foto: Leif Arne Holme