- Trondheimsstudenter kan være verre enn andre

foto