FØLG RETTSSAKEN DIREKTE HER

FØLG ADRESSA.NOs JOURNALISTER PÅ TWITTER #ADRESSALIVE

Husby uttalte seg for første gang offentlig torsdag morgen. Psykiateren har ikke snakket med pressen etter at han og kollega Synne Sørheim fant Anders Behring Breivik utilregnelig i sin sakkyndige erklæring til retten i slutten av november i 2011.

- Da vi tok på oss dette oppdraget hadde vi ikke fantasi nok til å forutse hva som ville komme, sa han innledningsvis.

- En del uriktig har blitt hevdet rundt vår erklæring. Vi ønsker ikke å mystifisere diagnostistikk. Men: Det er et viktig prinsipp at man skal undersøke den man diagnotiserer, begynte Husby.

- Prinsippløs adferd

Deretter fortsatte han innledningen med å lange ut mot kritikerne av rapporten. Han påpekte også flere ganger at andre fagfolk som har uttalt seg, har gjort dette på sviktende grunnlag. Først fikk professor Ulrik Fredrik Malt gjennomgå. Professoren vitnet i forrige uke. Da mente han at Breivik hadde Tourettes syndrom og Asbergers syndrom.

- Som professor Malt så prisverdig understrekte må man snakke med den man skal diagnostisere, før han fortsatte å diagnostisere, sa Husby fra vitneboksen.

Tospannet har blitt beskrevet som parhester. Til dette forklarte Sørheim at hun hadde hatt 26 forskjellige medsakkyndige i løpet av de siste seks årene. Husby sa videre at han og Sørheim hadde vært beleiret av journalister i flere måneder med forespørsel om å gi en kommentar eller kommentere kollegers uttalelser av deres arbeid.

- Det har vært hevdet mye om psykiatrien, men jeg føler meg sikker på at når blitzlampene slås av, vil det være like stor forundring over den elleville, forunderlige, ufaglige og prinsippløse adferd, som vil kaste skygger over psykiatriens arbeid.

- Opptak ikke vanlig

Rapport 1 har blant annet blitt kritisert fordi det ikke ble gjort lyd- eller filmopptak. Spesielt massedrapsmannen har trukket frem dette poenget. Han har kalt Husby og Sørheim for «Asbjørnsen og Moe» og hevder at rapporten inneholdtover 200 løgner. Derfor tok Husby opp problemstillingen i retten.

- Det har aldri vært foretatt lydopptak eller filming av noen rettspsykiatriske observasjoner, som vi kjenner til, sa han.

Husby viste også til at han og Sørheim observerte Breivik før medieforbudet ble opphevet og terroristen fikk mulighet til å tilpasse seg til det som har blitt sagt og skrevet i det offentlige rom. Videre forsvarte han også at de to hadde samtaler med Breivik sammen. Metoden har blitt kritisert. De to har blitt kritisert for å ha gjennomført 12 av 13 samtaler med Breivik sammen.

- Vi var klare over farene med fellessamtaler, sa han.

Bak glassvegg

I dag fortalte Husby at betingelsene fra fengselet og den helt spesielle situasjonen som fulgte terrorangrepene var årsaken til det. De sakkyndige ble først bedt om å møte Breivik med en glassvegg mellom seg, noe de nektet.

- Det ville være som om en kirurg skulle operere via glass, sa Husby. De fikk deretter møte Breivik sammen i kapellet på Ila fengsel.

Breivik satt med håndjern, med en hånd fri. Da ble vi pålagt å ha disse samtalene i fellesskap.

Massedrapsmannen har selv hevdet at diagnosen fra Husby og Sørheim kom fordi de sakkyndige var emosjonelt preget av angrepene 22. juli.

- Det er helt riktig at vi var påvirket. Den som sier at han ikke var det, han lyger, sier han.

Som andre beskriver Husby Breivik som samarbeidsvillig. Ifølge Husby jobbet de sakkyndige de første ukene med å innhente data.

- Breivik kan beskrives som et menneskelig åsted. Han fremsto underlig. Først etter samtale åtte eller ni satte vi oss ned for å oppsummere, sa han.

Erklæringen Husby og Sørheim leverte i slutten av november, var svært omfattende og på flere hundre sider. Psykiateren bemerket at erklæringen er en av de grundigste som har blitt levert i Norge.

- Kun opp til retten

De sakkyndige har fått mye kritikk for ikke å ha gått inn i deler av Breiviks verden, som omfatter den ideologiske tenkingen, terrortankegang og dataspill.

- Man ser på rollen observanten gir seg selv i sitt univers. Man innhenter ikke en historiker dersom man får Napoleon innlagt, selv om han kommer i uniform. I prinsippet er en sakkyndighetsrapport en omfattende legeerklæring. Det skal anses som rådgivende for retten, sa han.

Deretter understreket Husby at det kun er retten som skal avgjøre tilregnelighetsspørsmålet.