- Det blir en katastrofe hvis vi ikke får drive videre

foto